Банково право

Нашите услуги в тази област обхващат пълният набор от разрешителните мерки, регулациите свързани със статуса на банката, капиталовата адекватност и всички банкови сделки и операции. В условията на подобряващ се Капиталов пазар ние предлагаме правни услуги в сложна материя като преструктуриране на дългове, гаранции, несъстоятелност и представителство в съда.

Договори за заем и обезпеченията свързани с него;

Договори за ипотека;

Залози;

Финансов лизинг;

Гаранции и обезщетения.

 

 

BG EN FR