Несъстоятелност

Тази област, касаеща несъстоятелността и правата на кредиторите и ликвидацията на предприятието, е свързана с представителство на длъжници, членове на управителни съвети, изпълнителни агенции, местните данъчни власти, институционални и търговски кредитори, обезпечени кредитори, купувачи и продавачи на изпадналото в затруднение предприятие.

Основните насоки в които работим са:

Приватизация на останалите след удовлетворяването на кредиторите активи.

В някои случаи несъстоятелността се използва като техника на приватизация и в същото време като техника за преструктуриране на държавните предприятия.

Несъстоятелността изисква и представителство на кредиторите в този за съжаление дълъг процес в България. Ние също извършваме и това представителство.

Ние поемаме извършването на операции по намаляване на дългове, съдебни процеси във връзка с това, бързо осъществяване на изпълнението по изпълнителни листове, съдебни решения, извънсъдебни споразумения, гаранции и други.

Адвокатите от М Карол притежават нужния опит за ефективно осъществяване на горепосочените нужди на клиентите си.

 

BG EN FR