Капиталови пазари

Нашата фирма представлява участници на капиталовия пазар. Наши клиенти са брокери/дилъри, частни инвеститори, застрахователи, институционални купувачи.

Нашите услуги се обхващат:

Акции, проблеми свързани с прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Консултиране на клиентите в процеса на изготвяне на документите за създаването, вноските, увеличението на капитала, правния анализ и др. отнасящи се до дружества представени на Фондовата борса, включително изготвянето на устави, всички видове договори и др.

Подготовка на правната рамка и опис за издаване на нова емисия акции на Фондовата борса.

Участие в изготвянето на правната рамка на клиентите ни във връзка с публичното предлагане на ценни книжа с цел приватизация, включително всички търгови документи и договори за поръчка с оторизираните банки – инвеститори и брокери.

Облигации издадени от Българската държава.

 

 

BG EN FR