Търговско право

Работата в тази област на правото заема голяма част от нашия бизнес . Услугите, които предлагаме основно могат да се разделят в две групи:

Търговски договори- пълният набор от правни услуги, касаещи търговския оборот от агентски договор, договор за дистрибуция и франчайзинг, до договори за съвместна дейност и съюзи. Ние също така представляваме нашите клиенти в преговори и установяване на търговски връзки помежду им.

Представителство в съда въэникнало като резултат от различни търговски сделки.

 

BG EN FR