Корпоративно право

Работата на М Карол в тази област е много разнообразна. Нашата корпоративна практика се състои от няколко принципни групи:

Създаване на дружества и тяхната реорганизация правен анализ на предприятия- Проверка за съобразност със действащите разпоредби на корпоративното право; лицензиране, преструктуриране и несъстоятелност; консултации във връзка със създаването и преструктурирането на приватизационни и инвестиционни фондове; консултации във връзка със създаване, проебразуване и ликвидация на всички видове търговски фирми; Преструктуриране на държавни частни индустриални предприятия; Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании; Изготвяне на необходимите документи за кандидатстване за лиценз за инвестиционен фонд; Създаване на компютърни и софтуерни фирми; Изкупуване на дялове, сливане, вливане и др.

Управление на фирмата - въпроси свързани с вътрешни правила и процедури; разпределение на задължения и правомощия във фирмата; гаранции за ефективност на управлението. Ние помагаме да се регулират отношенията между съдружниците чрез право на пръв отказ, поемане на разнообразни задължения, защита на миноритарните акционери. Ние сме участвали в преговори и в прилагане на решенията на общото събрание на съдружниците / акционерите, в съставянето на вътрешни правилници на различни видове фирми, изготвяне на протоколи за решенията на общото събрание на съдружниците / акционерите, борд на директорите и др.

Правни консултации на фирми - подаване на молби в административни учреждения, сверяване на данни за регистрираните съдружници / акционери и съдебни промени; назначаване на управители и одитори; изготвяне и подаване на меморандуми при промени в капиталовата структура; помощ при преговори между бъдещи съдружници.

BG EN FR