Трудово и Семейно право

Ние имаме опит в следните области:

Планиране на човешки ресурси;

Коригиране и изготвяне на трудови договори;

Коригиране и изготвяне на договори за управление;

Договори за прехвърляне на служители в чужбина;

Консултации относно подоходното облагане;

Ние консултираме както работодатели, така и служители относно инициативите и възможностите в българското право и предоставяме правна помощ за намаляването на данъчната тежест;

Избягване на двойното данъчно облагане;

Социално осигуряване;

Специализирани сме в планирането на плащане на вноските за задължителното социално осигуряване;

Разрешителни за работа;

Практично решаване на проблеми с необходимата документация и представителство пред държавните служби

BG EN FR