Въпроси на околната среда

Ние изготваме правни анализи за съобразност с регулативната база за въпросите на околната среда. Важен аспект на нашата дейност е косултациите по въпросите на околната среда при приватизационни сделки, изкупуване на предприятия и преобразуване на търговски дружества.

BG EN FR