Чуждестранни граждани

Всички наши чуждестранни клиенти получават качествена правна помощ от нас в областта на разрешенията за пребиваване. В тази връзка ние осигуряваме консултации във връзка с изискванията на българските закони, отнасящи се до визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната.

BG EN FR