Да постигате успехи във всяка сфера от живота означава да спазвате закона. Ние Ви предлагаме най-доброто решение на вашите специфични проблеми.

Ние намираме най-краткия законен начин да получите разрешения, лицензи и други официални документи, от които се нуждаете.

Ние Ви помагаме с подготовката на всички документи, договори, анекси, откази, предложения и др., които са необходими за развитието на Вашите бизнес отношения.

Ние Ви предоставяме компетентни консултации относно Вашите правни възможности в един бъдещ съдебен процес.

Когато Вашите права са нарушени и когато всички възможности за доброволно уреждане са изчерпани, ние осъществяваме за Вас процесуално представителство пред съда, за да защитим докрай Вашите интереси.

Ние Ви предлагаме следните правни услуги:

•  абонаментна /месечна/ правна помощ за търговски дружества или нестопански организации или цялостно правно обслужване;

•  изготвяне на правни анализи;

•  водене на преговори;

•  експресни правни консултации;

•  правна помощ по търговски дела;

•  реализиране на приватизационни, концесионни сделки и други мащабни проекти;

•  процесуална защита и представителство пред съд или арбитраж;

•  в областта на интелектуалната собственост – скици, промишлен дизайн, изобретения, полезни модели, както и представителство по интелектуалната собственост пред Патентното ведомство;

BG EN FR