Правна реформа и дейности

Партньорство между бизнеса и обществото

Нашето съвременно поколение консултанти e насочило усилията си към сложните въпроси, свързани с промените в модерна България. Нашият екип се стреми към решения за стимулиране и създаване на инициативи на основата на добре изучения и изпитан опит от миналото с държавни органи и частни лица. Целта ни е да намерим разрешение на привидно непреодолими проблеми и да постигнем консенсус, да предложим промяна чрез средствата на закона – където и когато възникне нужда за това. Нашият изключително дисциплиниран екип работи в сътрудничество с държавни и общински органи за тяхното по-добро обслужване и оптимизиране на участието им, ние предоставяме консултации за правната страна на уредбата и сложните проекти.

Корпоративно управление и отговорности

В областта на правната реформа и чуждестранните инвестиции няма по-важни предпоставки от създаването на стабилни устройствени рамки и развитието на корпоративно управление. Без ефективни устройствени рамки и прозрачно изпълнение по договорите между публичния и частния сектор, инвеститорите няма бъдат уверени в сигурността да рискуват капитал в проекти с висока икономическа и социална възвръщаемост – както в икономическата и социална инфраструктура. Нашите стратегически консултантски услуги са насочени към предоставяне на нашите клиенти и програми на устройствени оценки, проекти за правни и устройствени рамки, изготвяне на правилници, устройствени процедури и създаване на икономически средства за определяне и регулиране на тарифите. Услугите на М Carroll по отношение на правната и устройствена реформа са практични и насочени към постигане на резултати.

Конкурентно право и право на ЕС

Нарушаването на законите или правилата за конкуренция в България и в Европа могат да доведат до значителни глоби като допълнение на структурните и поведенческите промени. В цяла Европа националния закон за конкуренцията е създаден в съответствие с европейския закон. До известна степен това важи и за българското законодателство. От тази гледна точка е необходимо ясно разбиране на сложните правни въпроси както и оценка на всеобхватната икономическа и политическа действителност.

Нашият многоезичен екип се състои от специалисти в областта на конкурентното право и консултанти с утвърдена практика. Нашите сфери на дейност включват: сливания и съвместни предприятия, картели и поведенчески проучвания, комуникации, медии и високи технологии, уредба на комуналните услуги и общи въпроси от правото на ЕС, регистрация на търговски марки и патенти и т.н.

BG EN FR