Съдебно представителство

Съдебното представителство може да се определи като една от съществените практики в адвокатската дейност. Тази дейност може да включва случаи на увреждане на здравето, широка гама от случаи касаещи събиране на дългове и още много други.

Ние разбираме че понякога такива дела са трудни и затова обръщаме специално внимание на този област от работата ни, като се стараем винаги да успяваме навреме да дадем съветите си на клиентите. Ние приемаме желанията на клиентите и техните инструкции, за това как да протече едно дело. Понякога съдебното представителство е неизбежно и затова е необходимо адвокатите да са експерти в тази област за да могат да предприемат правилните действия в конкретния случай.

Фирмата има практика що се отнася до защита на интересите на нашите клиенти. Ние се стараем да изпълним всички необходими процедури и да разрешим всички случаи, които клиентите ни предоставят. В различните случаи и делата се развиват по различен начин- пред Районния съд, Окръжен съд, Върховен съд в зависимост от естеството на случая. Трябва да се спомене че в сериозния бизнес, адвоката може да не калкулира хонорара си или други разходи като процент или част от интереса по делото.

Услугите могат да бъдат разделени основно в две основни области:

Търговско и Корпоративно представителство.

Редовно възникват случаи на арбитраж и процесуално представителство по търговски и облигационни дела.

Нашите адвокати представляват банки и финансови институции по съдебни дела, включително изпълнителни дела по договори за заем и гаранции, менителнични ефекти, извънсъдебни споразумения и др.

М Карол представлява клиентите си по съдебни дела възникнали в резултат на слевания и поглъщания, преструктуриране, спорове между акционери или между акционери и управляващи органи.

Данъчни спорове

М Карол има добър опит в разрешаването на данъчни спорове. Фирмата има спечелени данъчни дела в Софийски Градски съд срещу актове на данъчната администрация.

BG EN FR