Приватизация

Ние имаме опит в консултациите на местни и чуждестранни клиенти по приватизационни сделки. Приватизационният процес е сложен и включва почти всички сфери на правната практика. Разнообразната квалификация на нашия персонал е главното условие за високото качество на предоставяните от нас консултации. Нашата практика в областта включва работа с преприятия от най-разнообразни сектори на икономиката. При подобни проекти се засягат въпроси като: консултации и придобиване на концесии; капиталово финансиране и чуждестрании инвестиции; след приватизационно облагане и обжалване на неправомерно наложени данъци и такси; правен анализ на държавни и общински предприятия.

BG EN FR