Ние предлагаме следните услуги в сферата на транспорта - лицензиране на товарни и пътнически превозвачи.

В сътрудничество с Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите (БА ВЛЕК) http://www.expert-bg.com

и Асоциацията на българските железопътни превозвачи и интермодални оператори АБЖП http://www.abzp.eu

 

BG EN