Корпоративното управление – увеличаващата се роля на глобалните правила

Как държавата следва и фактически подпомага инвеститорите

Някои въпроси по прилагането на разпоредбите относно признаването и прилагането на чуждестранните решения по новия Кодекс на Международното частно право

ОЩЕ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АДВОКАТИТЕ

Проектът за Кодекс на българското международно частно право

Проектът за модернизацията на ВИК – Бургас – категорична крачка напред

BG EN FR