Недвижими имоти

В М Карол всекидневно се занимаваме с въпроси, които са свързани с покупката и поддръжка на търговско и жилищно недвижимото имущество в България. Нашите клиенти разчитат на нас при наемане и отдаване на техните търговски площи иимоти. Ние асистираме при огледи на имоти, проекти за инвестиции в недвижимото имущество и подобни дейности, включително представителство пред държавни агенции и местни власти. Също така ние представляваме клиенти при покупка и продажба на къщи, вили и др. на територията на цяла България. Ние се занимаваме с проблемите, които възникмат при придобиване на недвижимо имущество извън страната.

Ние представляваме клиенти при сключване на договори за финансов и оперативен лизинг, включително съдебно представителство при спорове свързани с търговско и жилищно недвижимо имущество. Основни дейности в областта:

Въпроси, свързани с недвижими имоти;

Реституция на недвижими имоти;

Вкарване на недвижими имоти в регулация;

Проучвания и правен анализ;

Изготвяне на договори за покупко-продажба или отдаване под наем на недвижими имоти;

 

BG EN FR