Комунално право

М Carroll гради своята практика на опита на специалисти в областта на комуналните услуги. Предимствата в нашата практика при отпадни води, ВиК включват цялостна правна помощ при изграждането на институционални, правни и устройствени рамки, подбиране на възможности за участие на частния сектор, изготвяне на меморандуми и доклади, условия за доставка, важни документи и процедури по сключване на сделки. Чрез тези услуги ние помагаме на нашите клиенти да посрещнат предизвикателствата на правната уредба и конкуренцията.

 

BG EN FR